Van búa nước

Van búa nước
Van búa nước
Van búa nước
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
WHAX
Kích Thước
Size Range
DN80- DN100- DN125- DN150- DN200
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
BS EN 1074-4
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Môi Trường Làm Việc
Working Flow
Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn