KHỦY 1/16 BB – KHỦY 1/32 BB – CÚT NỐI

KHỦY 1/16 BB  – KHỦY 1/32 BB – CÚT NỐI
KHỦY 1/16 BB  – KHỦY 1/32 BB – CÚT NỐI
KHỦY 1/16 BB  – KHỦY 1/32 BB – CÚT NỐI
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
DN80 - DN1200
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
BULONG
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow