BÙ MANCHON BF

BÙ MANCHON BF
BÙ MANCHON BF
BÙ MANCHON BF
BÙ MANCHON BF
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
BE-10-11-10
Kích Thước
Size Range
DN80 - DN2000
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow