KHỚP NỐI MỀM – PHỤ KIỆN NGHÀNH NƯỚC

KHỚP NỐI MỀM – PHỤ KIỆN NGHÀNH NƯỚC
KHỚP NỐI MỀM – PHỤ KIỆN NGHÀNH NƯỚC
KHỚP NỐI MỀM – PHỤ KIỆN NGHÀNH NƯỚC
Thông số kỹ thuật
Mã Hàng
Product Code
MNM-10-11
Kích Thước
Size Range
DN50 - DN2000
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
ISO 2531
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow