Tag Archives: PCCC

Hội thảo PCCC & CNCH tại Việt Nam ngày 20.12.2022

Hội thảo PCCC & CNCH tại Việt Nam 20.12.2022 Tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội Tự hào là một trong những doanh nghiệp có sản phẩm đi đầu trong lĩnh vực PCCC, Công ty cổ phần Van Shin Yi tham gia HỘI THẢO KHOA HỌC “PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PCCC & CNCH…