Tag Archives: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

TÀI TRỢ HỌC BỔNG “A BRIGHTER FUTURE” TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ HỌC BỔNG “A BRIGHTER FUTURE” “A Brighter Future” là một chương trình học bổng đặc biệt do Công Ty Cổ Phần Van Shin Yi trực thuộc Tập Đoàn Bình Doanh Group cùng một số đối tác và bạn bè tài trợ, phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị…